HCBE Faculty Articles

Title

Coordination in a Franchise Channel

Document Type

Article

Publication Date

9-1984

Publication Title

South African Journal of Business Management

ISSN or ISBN

2078-5585

Volume

15

Issue/Number

3

First Page

150

Last Page

154

Abstract/Excerpt

This study aimed to replicate in South Africa a survey by Guiltinan et al (1980) on the effect on coordination in a franchise channel of: Franchise authority; franchise influence; helpfulness of communications; automony; and uncertainty. The results will be of value to both franchisors and franchisees. In addition the results in South Africa are very similar to the United States study. This has important implications for United States companies wanting to expand their operations to South Africa.

Hierdie studie was gerig op die replikasie van 'n opname deur Guiltinan et al (1980) oor die effek op koordinasie in 'n agentskapskanaal van: Agentskapsgesag; agentskapsinvloed; behulpsaamheid van kommunikasies; outonomie; en onsekerheid. Die bevindinge is van belang vir beide verteenwoordigdes en verteenwoordigers. Daarbenewens is die resultate vir Suid-Afrika bale soortgelyk aan die van die Verenigde State-studie. Hierdie het belangrike implikasies vir VSA-maatskappye wat hul belange na Suid-Afrika wil uitbrei.

Find in your library

COinS