HCBE Faculty Articles

The Job Description and the Marketing Manager - An Aid or a Hindrance

Document Type

Article

Publication Title

South African Journal of Business Management

ISSN

2078-5585

Publication Date

3-1983

Abstract/Excerpt

This paper explores the feasibility of applying a standard job description to the chief of the marketing department of the firm. This implies that the traditional job description theory may not be adequate for describing the job of the marketing manager or conversely, that marketing theory is not applied to job description. This paper discusses some aspects of job descriptions, the task of the marketing manager and then looks at the five actual job descriptions of marketing managers in five major companies in different industries. Conclusions are drawn from these findings.

Hierdie artikel ondersoek die moontllkheid om 'n standaardwerksbeskrywing toe te pas op die posisie van hoof van die bemarkingsdepartement van 'n organisasie. Dit impliseer dat die tradisionele werksbeskrywingsteorie nie voldoende is om die werk van die bemarkingsbestuurder te beskryf nie, of omgekeerd, dat bemarkingsteorie nie toegepas word vir werksbeskrywing nie. Die skrywer bespreek sekere aspekte van werksbeskrywings, die taak van die bemarkingsbestuurder en ondersoek dan vyf werklike werksbeskrywings van bemark· ingsbestuurders in vyf groot maatskappye in verskillende bedryfsektore. Gevolgtrekkings vanuit die bevindinge word bespreek.

Volume

14

Issue

1

First Page

11

Last Page

18

Find in your library

Share

COinS